Nieuws en actualiteit

Herstelcampagne voor toerisme
9 april 2020

Herstelcampagne voor toerisme

Hoewel we tijdelijk geen bezoekers kunnen ontvangen en thuis op dit moment de beste bestemming is, laten de Zeeuwse ondernemers zien dat ze niet bij de pakken neerzitten.

Hulp aan ondernemers uitgebreid
9 april 2020

Hulp aan ondernemers uitgebreid

Het kabinet heeft dinsdag 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Uitstel van betaling voor gebruik, huur en zakelijke rechten
9 april 2020

Uitstel van betaling voor gebruik, huur en zakelijke rechten

Diverse gebruikers, huurders en zakelijk gerechtigden mogen of kunnen vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus geen gebruik maken van gemeentegrond, gemeentewater en gemeentelijke opstallen.

Aangepaste noodverordening per 8 april 2020
9 april 2020

Aangepaste noodverordening per 8 april 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft op woensdag 8 april 2020 een aangepaste noodverordening vastgesteld. De wijzigingen in de noodverordening hebben betrekking op artikel 2.5a uit de noodverordening (over het verbod op recreatief nachtverblijf) en de toelichting hierop.

Verlenging gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden
8 april 2020

Verlenging gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden

Door de pas afgekondigde landelijke maatregelen moeten restaurants tijdelijk dicht. Volgens het huidige bestemmingsplan is het niet voor alle restaurants toegestaan om maaltijden te bezorgen of af te laten te halen. 

Tijdelijke aanpassing toezicht stranden Westerschouwen
8 april 2020

Tijdelijke aanpassing toezicht stranden Westerschouwen

In samenspraak met de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de Strandreddingsbrigade Westerschouwen besloten de stranden in haar gebied voorlopig niet te bewaken.

Toeristisch Ondernemend Zeeland stuurt brief naar staatssecretaris
7 april 2020

Toeristisch Ondernemend Zeeland stuurt brief naar staatssecretaris

De impact van de coronacrisis op bedrijven in het toerisme en het vrijetijdsdomein is in het hele land - en zeker ook voor een toeristische provincie als Zeeland - groot. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen is onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.

Maatregelen gemeentelijke markten Renesse en Zierikzee
6 april 2020

Maatregelen gemeentelijke markten Renesse en Zierikzee

Gezien de huidige situatie zijn, in goed overleg met de marktondernemers, maatregelen voor de markten in Renesse en Zierikzee getroffen. 

Persoonlijke boodschap burgemeester Rabelink
4 april 2020

Persoonlijke boodschap burgemeester Rabelink

Ik wil mij in het bijzonder richten tot de (toeristische) ondernemers. Afgelopen weekend zijn er drastische maatregelen genomen, met name voor de belangrijkste economische pijler van Schouwen-Duiveland, de toeristische sector. Ik wil u een hart onder de riem steken.