Een Koninklijke onderscheiding aanvragen

De lintjesregen van 2021 is achter de rug en de voorbereiding voor de lintjesregen 2022 is alweer gestart. Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? 


<h1>Een Koninklijke onderscheiding aanvragen</h1>

Overal op Schouwen-Duiveland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. Wilt u zo iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, gesteld uiteraard dat betrokkene nog geen lintje heeft ontvangen, dan wordt u daartoe van harte uitgenodigd. Een voorstel moet te allen tijde vanuit de samenleving komen. Men moet worden voorgesteld door anderen. Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding moet u met een aantal zaken rekening houden. 

  • Op tijd aanvragen. Belangrijk is dat u de onderscheiding vroegtijdig aanvraagt. Voor de lintjesregen van 2022 moet uw aanvraag vóór 15 juli 2021 zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland.
  • Contact. Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten kunnen in aanmerking komen voor een lintje. Neem vooraf contact op met de kabinetsmedewerker van de gemeente, om in grote lijnen na te gaan of betrokkene door zijn verdiensten inderdaad in aanmerking komt voor een lintje. Deze kan u vertellen wat u moet doen om iemand voor te dragen. 
  • Voorstel. Wilt u iemand voordragen dan moet u een hiervoor een voorstel maken. In uw voorstel moet u uiteraard ook motiveren waarom u de betrokkene wil voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. In uw motivatie moet u een antwoord geven op vragen als; welke activiteiten verricht de kandidaat, waarom zijn de verdiensten zo bijzonder, wat is het belang ervan voor de samenleving, in welke perioden is de kandidaat actief geweest en is er sprake van een vergoeding voor deze activiteiten. Het voorstel moet eveneens door derden ondersteund worden. 
  • Advies. Op basis van het voorstel brengt de burgemeester advies uit aan de Commissaris van de Koning. Ook hij oordeelt over de voordracht, die vervolgens wordt voorgelegd aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Is het eindoordeel van de minister ook positief dan wordt de Koninklijke onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. 
  • Website. Algemene informatie is ook te verkrijgen via de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden: www.lintjes.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Nannie Dorst. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 168 (maandag en donderdag de gehele dag en dinsdag- en vrijdagochtend) of per e-mail