Strandonderzoek afgerond

Het eerste onderzoek uit het gemeentelijke Meerjarig onderzoeks- en projectenprogramma Agenda Toerisme 2018-2026 is afgerond: het strandonderzoek.

 

<h1>Strandonderzoek afgerond</h1>

Een jaar lang hebben bezoekers van het strand op Schouwen-Duiveland hun mening kunnen geven over het strand. Eind 2020 zijn de resultaten besproken met het Platform Toerisme, waarin eilandelijke en regionale partners vertegenwoordigd zijn. Dit heeft geleid tot een onderzoeksrapport met zeven aanbevelingen, waarmee de werkgroep ‘Strand als blijvende trekker’ aan de slag gaat.

U kunt de rapportage hier inzien