Afstudeeronderzoek, verminderen auto's in binnenstad Zierikzee

Beste inwoners van Zierikzee, de binnenstad van Zierikzee moet een mooie en veilige plek zijn en blijven. Mijn naam is Casper Koenders, student Technische Vervoerskunde, en ik probeer met mijn afstudeeronderzoek het aantal rijdende auto’s in de binnenstad te verminderen.

<h1>Afstudeeronderzoek, verminderen auto's in binnenstad Zierikzee</h1>

De nadruk ligt bij de pakketbezorging.

Ik heb een enquête gemaakt om te kijken hoe jullie, de bewoners, denken over bepaalde maatregelen. Het zou enorm helpen wanneer u deze zou invullen, uw mening telt.  

- Start hier de enquête

Uw antwoorden en die van anderen op deze vragenlijst worden gebruikt als de belangrijkste gegevens voor mijn afstudeeronderzoek aan de Hogeschool Zeeland. Conclusies en aanbevelingen voor de gemeente zullen worden gedaan aan de hand de verkregen informatie uit de vragenlijst.

Ik hoop dat u zich gehoord voelt tijdens het invullen van de vragenlijst. Het is immers een poging de stad veiliger en leefbaarder te maken. De gegevens worden anoniem verwerkt door de gemeente en vervolgens worden de gegevens geanalyseerd om uw mening in kaart te brengen. 

Verdere uitleg en tekst vindt u in de enquête zelf.