Kennisbijeenkomst 'Klimaatverandering en de landbouw'

Op dinsdagavond 13 april organiseert Wageningen University & Research in samenwerking met de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland van 19.30–21.00 uur de online kennisbijeenkomst Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland.

<h1>Kennisbijeenkomst 'Klimaatverandering en de landbouw'</h1>

Het programma is opgezet vanuit de ervaringen met het project ‘gebiedsgerichte kennisondersteuning bij Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland’.

Informatie over de bijeenkomst, het programma én de aanmeldknop vindt u op https://livinglabschouwen-duiveland.nl/nieuws

Op deze informatieavond staan we in een wat breder verband stil bij klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de landbouw en de leefomgeving op Schouwen-Duiveland. Vragen die aan bod komen zijn:

  • Welke ontwikkelingen vragen om actie om ook op termijn een volhoudbaar landbouwsysteem te hebben?
  • Hoe reëel is het dat kapitale investeringen op de korte termijn ook op de lange termijn hun nut blijven hebben?
  • Welke beheermaatregelen kunnen boeren perspectief bieden voor de korte en middellange termijn?
  • Hoe ziet een klimaat stresstest voor agrarische bedrijven eruit? 

De Zoetwater Academie is een van de deelprojecten van de Broedplaats Zoet Water Schouwen- Duiveland. Het doel is beschikbare kennis rondom zoet water te verspreiden en vast te leggen.