Project Nieuwe Zeeuwen: extra trainingen voor statushouders

Van 2020 tot eind 2021 zetten alle Zeeuwse gemeenten in op een intensief (arbeids)integratieproject voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders).

<h1>Project Nieuwe Zeeuwen: extra trainingen voor statushouders</h1>

Voor hen zijn zeven trainingen op het gebied van vaktaal, VCA-certificaat, persoonlijkheidsontwikkeling en budgetbeheer georganiseerd onder de paraplu van de arbeidsmarktregio Zeeland Aan de slag in Zeeland. Het project heet Nieuwe Zeeuwen en het doel ervan is om voor ongeveer zeshonderd statushouders de kansen op de arbeidsmarkt/een opleiding te vergroten. 

Gemeente Schouwen-Duiveland draait mee in het project Nieuwe Zeeuwen. Negen statushouders uit Eritrea hebben vorige week de training Empowerment afgerond en een certificaat in ontvangst mogen nemen. Tijdens de interactieve training van stichting Lemat kwamen de Nederlandse normen en waarden aan bod, maar ook de verschillen tussen de twee culturen en waarom integreren zo belangrijk is. In 2021 zullen meer trainingen volgen.

Het project Nieuwe Zeeuwen wordt voor een flink deel bekostigd vanuit een Europese subsidie van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF); de rest betalen de Zeeuwse gemeenten.