Pilot duurzame verwarming wijk Malta

Nederland moet in 2050 van het aardgas af. Er is windenergie en zonne-energie, maar er zijn meer mogelijkheden voor duurzame verwarming. Energiecoöperatie Zeeuwind, woningcorporatie Zeeuwland en gemeente Schouwen-Duiveland gaan onderzoek naar de mogelijkheden doen in de wijk Malta in Zierikzee.


<h1>Pilot duurzame verwarming wijk Malta</h1>

Eerst worden de opties in de directe omgeving bekeken. De partijen richten zich dan met name op warmte uit Oosterscheldewater. Hierbij wordt de warmte voor verwarming centraal aangeleverd zoals dat nu ook gebeurd met het aardgas.  Uit eerder onderzoek is gebleken dat de wijk Malta voldoet aan veel voorwaarden voor deze manier van verwarming.

De komende maanden zoeken we uit of dit financieel en technisch haalbaar is. Maar willen we ook weten hoe bewoners tegenover deze vorm van verwarmen staan. Of dat er andere ideeën zijn voor de  verwarming. Allereerst ontvangen de bewoners deze week een enquête op de deurmat. Hiermee willen we achterhalen hoe  bewoners staan tegenover dit onderzoek. Inwoners die grote interesse hebben in het onderwerp en mee willen denken en praten kunnen ook deelnemen aan de klankbordgroep. Tot en met het einde van dit jaar zijn we bezig met het onderzoek naar de technische- en financiële haalbaarheid. Eind januari/februari 2021 verwachten wij de resultaten te kunnen laten zien.