Kennisgeving ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan '2e herziening Kop van Schouwen'

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 24 september 2020 vastgestelde bestemmingsplan ‘2e herziening kop van Schouwen’ , met identificatienummer NL.IMRO.1676.00291BphKS-VA01 van 26 oktober tot en met 7 december 2020 ter inzage ligt. 

<h1>Kennisgeving ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan '2e herziening Kop van Schouwen'</h1>

Meer informatie via de pagina: Plannen ter inzage.