Extra aandacht voor toegankelijkheid tijdens Ongehinderd Testdag in het Watersnoodmuseum

Bij het Watersnoodmuseum kwam op 5 oktober om 14.30 uur een keurmeester van Ongehinderd langs om de toegankelijkheid gedetailleerd in kaart te brengen. Alle informatie die dit heeft opgebracht, wordt toegevoegd in de Ongehinderd app.

<h1>Extra aandacht voor toegankelijkheid tijdens Ongehinderd Testdag in het Watersnoodmuseum</h1>

Elk jaar wordt begin oktober de Week van de Toegankelijkheid gehouden. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in het kader van deze week deelgenomen aan de Ongehinderd Testdag. In aanloop naar deze week zijn inwoners en bezoekers opgeroepen om voor deze dag leuke en toegankelijke (vrijetijds)locaties aan te melden. Door aan de Ongehinderd Testdag deel te nemen, vraagt de gemeente samen met inwoners op een positieve manier aandacht voor toegankelijkheid op Schouwen-Duiveland.

Uit alle aanmeldingen heeft Ongehinderd het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk gekozen als locatie voor de testdag.

Ongehinderd Testdag

De Ongehinderd Testdag sluit aan bij het thema van de Week van de Toegankelijkheid door te focussen op digitale informatievoorziening over de toegankelijkheid.

Bij het Watersnoodmuseum kwam op 5 oktober om 14.30 uur een keurmeester van Ongehinderd langs om de toegankelijkheid gedetailleerd in kaart te brengen. Alle informatie die dit heeft opgebracht, wordt toegevoegd in de Ongehinderd app, zodat hier meer mensen er Ongehinderd op uit kunnen gaan. Verantwoordelijk wethouder Ankie Smit was ook aanwezig. “Deze informatie is, zeker in deze bijzondere coronatijd, heel waardevol voor mensen met een beperking om een (toekomstig) uitje te kunnen plannen. Toegankelijkheid is voor een inclusieve samenleving de belangrijkste peiler.”

Week van de Toegankelijkheid

Het doel van de Week van de Toegankelijkheid is te laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. Gezien de coronacrisis focust de Week van de Toegankelijkheid (5 tot en met 9 oktober) dit jaar op digitale toegankelijkheid. Want ook online willen mensen met een beperking volledig meedoen. 

Ongehinderd app

Met de Ongehinderd app hebben mensen met een beperking altijd en overal zicht op de toegankelijkheid van locaties. Zo kunnen zij precies zien waar ze binnen de gemeente goed terecht kunnen. In de app staat zowel objectief getoetste informatie van getrainde keurmeesters inclusief foto’s en uitgebreide informatie over de aanwezige voorzieningen, als beoordelingen van app gebruikers over hoe zij de toegankelijkheid ervaren. De app helpt de ruim 10% - 15% van de Nederlanders met een lichamelijke beperking (blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden) onbezorgd op pad te kunnen gaan. De Ongehinderd app is gratis te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store of via app.ongehinderd.nl.