Verbod op uitstallingen in openbare ruimte Zierikzee verlengd tot 1 november

Afgelopen augustus is besloten dat winkeluitstallingen en reclameborden in de openbare ruimte tijdelijk niet meer zijn toegestaan in Zierikzee. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dit verbod te verlengen tot 1 november 2020. Het gaat enkel om de locaties Dam, Appelmarkt, Mol, Melkmarkt en Visslop.

<h1>Verbod op uitstallingen in openbare ruimte Zierikzee verlengd tot 1 november</h1>

Uitstallingen op een eigen stoep

Ondernemers dienen hun uitstallingen te verwijderen van de openbare weg tot 1 november. Het plaatsen van uitstallingen op de eigen stoep is geen probleem, mits die stoep geen functie heeft voor de doorgang van voetgangers.

Het naseizoen

Het besluit om uitstallingen vanaf augustus tijdelijk niet toe te staan was een gevolg van de drukte in Zierikzee. Het bleek moeilijk om de 1,5 meter afstand te waarborgen met de uitstallingen op de openbare weg. De verwachting is dat de drukte ook in het naseizoen aanhoudt. Het is dan ook belangrijk om hier blijvend ruimte te creëren, zodat zowel bezoekers als inwoners de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.