Nieuws en actualiteit September 2020

Zierikzee, Talingstraat 2-10 - kennisgeving omgevingsvergunning
18 september 2020

Zierikzee, Talingstraat 2-10 - kennisgeving omgevingsvergunning

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij de omgevingsvergunning verlenen voor het realiseren van 5 patiowoningen op het adres Talingstraat 2 tot en met 10 in Zierikzee.

Beeldmerk voor Dementievriendelijk Schouwen-Duiveland
17 september 2020

Beeldmerk voor Dementievriendelijk Schouwen-Duiveland

Jaarlijks vindt op 21 september Wereld Alzheimer Dag plaats. Op of rondom deze dag wordt in de hele wereld aandacht gevraagd voor dementie en de impact die het heeft op het leven van mensen. Dit jaar is het thema ‘Jong en oud’. Op Schouwen-Duiveland lanceren wij in dit kader het beeldmerk voor Dementievriendelijk Schouwen-Duiveland. 

Burgh-Haamstede, Lagezoom 3, kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
14 september 2020

Burgh-Haamstede, Lagezoom 3, kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Lagezoom 3 te Burgh-Haamstede van 14 september tot en met 26 oktober 2020 raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Herfstkermis gaat niet door
9 september 2020

Herfstkermis gaat niet door

Normaal gesproken zou de kermis in Renesse eind juli hebben plaatsgevonden. Na het besluit van het college om de kermis in de zomer niet door te laten gaan, is gekeken naar de mogelijkheid om de kermis in Renesse tijdens de herfstvakantie plaats te laten vinden. Inmiddels is in overleg met de kermisondernemers en de kermisbonden besloten de kermis ook niet in de herfstvakantie plaats te laten vinden. 

Elektriciteitsnet Schouwen-Duiveland bijna vol; belemmering verduurzaming
9 september 2020

Elektriciteitsnet Schouwen-Duiveland bijna vol; belemmering verduurzaming

Op maandag 7 september heeft netbeheerder Enduris bekend gemaakt dat het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland bijna vol zit. Dit heeft gevolgen voor de (toekomstige) teruglevering van stroom aan het elektriciteitsnet door grote aansluitingen.

Gemeenteraad en commissies hervatten digitale vergaderingen
2 september 2020

Gemeenteraad en commissies hervatten digitale vergaderingen

Vanwege het coronavirus vergaderen de commissies en de gemeenteraad vanaf mei al digitaal. Dit zullen zij ook na het zomerreces voorlopig blijven doen.