Extra aandacht voor de toegankelijkheid in gemeente Schouwen-Duiveland tijdens de Ongehinderd Testdag

Van 5 tot en met 9 oktober 2020 vindt de Week van de Toegankelijkheid plaats. Gemeente Schouwen-Duiveland neemt tijdens deze week deel aan de Ongehinderd Testdag en roept daarvoor inwoners en bezoekers op om leuke en toegankelijke (vrijetijds)locaties aan te melden.

<h1>Extra aandacht voor de toegankelijkheid in gemeente Schouwen-Duiveland tijdens de Ongehinderd Testdag</h1>

Met deelname aan de Ongehinderd Testdag wil de gemeente samen met inwoners op een positieve manier aandacht vragen voor toegankelijkheid, en stimuleren om hier mee aan de slag te gaan.

Ongehinderd Testdag

De Ongehinderd Testdag sluit aan bij het thema van de Week van de Toegankelijkheid door te focussen op digitale informatievoorziening over de toegankelijkheid. Deze informatie is, zeker in deze tijd rondom het coronavirus, van groot belang voor mensen met een beperking om een (toekomstig) uitje te kunnen plannen.

Aanmelden

De gemeente Schouwen-Duiveland roept inwoners en bezoekers van de gemeente op om vóór 25 september leuke en toegankelijke (vrijetijds)locaties aan te melden door een e-mail te sturen. Zet in de aanmelding waarom juist deze locatie goed toegankelijk is en onder de aandacht gebracht moet worden.

Bij een van de opgegeven locaties komt rondom de Week van de Toegankelijkheid namelijk een keurmeester van Ongehinderd langs om de toegankelijkheid gedetailleerd in kaart te brengen. Alle informatie wordt toegevoegd in de Ongehinderd app, zodat hier meer mensen er Ongehinderd op uit kunnen gaan.

Ongehinderd app

Met de Ongehinderd app hebben mensen met een beperking altijd en overal zicht op de toegankelijkheid van locaties. Zo kunnen zij precies zien waar ze binnen de gemeente goed terecht kunnen. In de app staat zowel objectief getoetste informatie van getrainde keurmeesters inclusief foto’s en uitgebreide informatie over de aanwezige voorzieningen, als beoordelingen van app gebruikers over hoe zij de toegankelijkheid ervaren. De app helpt de ruim 10 % - 15 % van de Nederlanders met een lichamelijk beperking (blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden) onbezorgd op pad te kunnen gaan. De Ongehinderd app is gratis te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store of via app.ongehinderd.nl.

Klik hier voor meer informatie over de Ongehinderd Testdag.