Tijdelijke fietsenstallingen centrum Zierikzee

Er zijn tijdelijke fietsenstallingen in de binnenstad van Zierikzee gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de stallingen tot 1 oktober 2020 blijven.

<h1>Tijdelijke fietsenstallingen centrum Zierikzee</h1>

Er zijn tijdelijke fietsenstallingen in de binnenstad van Zierikzee gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de stallingen tot 1 oktober 2020 blijven. Deze fietsenstallingen staan op twee locaties in Zierikzee, namelijk bij de Nieuwe Kerk / Poststraat en het Kraanplein / Oude Haven. Hiermee zijn beide stallingen op korte loopafstand van het centrum.

Het historische centrum van Zierikzee is tijdens de zomermaanden een drukbezochte plek. Samen met de ondernemersvereniging InZzee worden maatregelen getroffen waardoor de bezoekers van het centrum voldoende afstand tot elkaar kunnen houden.

Zo is geconstateerd dat het plaatsen / parkeren van fietsen een aanzienlijk deel van de openbare ruimte in het centrum van Zierikzee in beslag neemt. Hierdoor wordt de (bewegings)ruimte in de binnenstad beperkt en is het voor mensen moeilijker om 1,5 meter afstand tot anderen te houden.

Voor de stalling aan het Kraanplein / Oude Haven zijn een aantal parkeervakken gebruikt. Bewoners met een parkeervergunning kunnen eventueel ook terecht op het parkeerterrein aan de Mosselboomgaard