Gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden geldt tot 1 oktober 2020.

Door de afgekondigde landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn er nog steeds beperkingen voor de horeca . Zo is het volgens het huidige bestemmingsplan niet voor alle restaurants toegestaan om maaltijden te bezorgen of af te laten te halen.

<h1>Gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden geldt tot 1 oktober 2020.</h1>

Om hen toch de gelegenheid te bieden hun bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk rendabel voort te zetten, heeft het college van B&W besloten dat de restaurants op Schouwen-Duiveland tijdelijk onder voorwaarden maaltijden kunnen laten afhalen of bezorgen.

 Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor gedogen van het afwijken van de regels van de bestemmingsplannen ten aanzien van het afhalen en bezorgen van maaltijden door restaurants. Deze gedoogsituatie geldt tot 1 oktober 2020.

  1. Restaurants moeten te allen tijde de door het RIVM en de Veiligheidsregio opgelegde maatregelen strikt naleven.
  2. Uitsluitend verstrekken van maaltijden en niet alcoholische dranken door middel van afhalen en bezorgen. Het verstrekken door middel van afhalen en bezorgen van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.