Tijdelijke maatregelen privé-sanitair kampeerterreinen en winterkamperen

Op Schouwen-Duiveland zijn veel recreatiebedrijven hard getroffen door de coronacrisis. Om deze sector een verdere steun in de rug te bieden, heeft het college een tijdelijke aanpak vastgesteld. 

<h1>Tijdelijke maatregelen privé-sanitair kampeerterreinen en winterkamperen</h1>

Tijdelijk geen vergunning nodig voor plaatsen privé-sanitair

Deze aanpak bestaat onder andere uit het verruimen van de mogelijkheden voor het plaatsen van privé-sanitair. Ondanks het feit dat ook de toiletvoorzieningen op campings weer open mogen, blijft de behoefte  aan privé-sanitair groot. Voor het plaatsen is normaal gesproken een omgevingsvergunning nodig omdat er van het bestemmingsplan afgeweken wordt. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft het college besloten het plaatsen van privé-sanitair tijdelijk zonder omgevingsvergunning toe te staan.

Voor het plaatsen van privé-sanitair hoeven ondernemers geen omgevingsvergunning te vragen maar worden wel verzocht dit op voorhand te melden. Tijdelijke privé-sanitair mag niet in de groene strook geplaatst worden dat ter afscherming rondom het (kampeer)terrein ligt. Ook moet het sanitair zoveel mogelijk op de standplaatsen geclusterd worden.

Winterkamperen tijdelijk toegestaan

Daarnaast hebben wij van onder andere de Vekabo het verzoek gekregen om het winterkamperen tijdelijk toe te staan. Normaliter is dit niet standaard toegestaan en mogen alleen permanente standplaatsen buiten het seizoen gebruikt worden.

In het kader van een tijdelijke corona aanpak heeft het college verder besloten om voor het winterseizoen 2020-2021 het winterkamperen op mini-campings en reguliere kampeerterreinen tijdelijk toe te staan. Dit om de latere start van het toeristenseizoen enigszins te compenseren. Het winterkamperen wordt alleen toegestaan als er sprake is van wisselend recreatief nachtverblijf. Dit betekent dat het geen verkapte vorm van winterstalling mag worden. Deze tijdelijke maatregel vervalt na het zomerseizoen van 2021.

Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken?

Bent u een ondernemer en wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken? Dan vragen we u contact met ons op te nemen. U kunt dit doen door een mailbericht te sturen naar August Eggebeen.