Nieuwe maatregelen gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Eerder namen Sabewa Zeeland en de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland de nodige maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen te verlichten. Inmiddels zijn er nieuwe maatregelen getroffen.

<h1>Nieuwe maatregelen gemeentelijke en waterschapsbelastingen</h1>

De deadline voor het betalen van belastingen is nu verder uitgesteld naar 1 september. Waar nodig is maatwerk mogelijk.

Aanslagoplegging voor burgers en ondernemers

Vanaf eind juni starten Sabewa Zeeland en de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland weer met het versturen van belastingaanslagen. Burgers die nog geen aanslag voor gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen hebben ontvangen, krijgen deze aanslag eind juni in de brievenbus. Vanaf augustus wordt het versturen van aanslagen aan ondernemers weer opgestart.

Toeristenbelasting

De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 worden in augustus verstuurd. Voor de toeristenbelasting 2020 wordt geen voorlopige aanslag verzonden. Eind 2020 kunnen ondernemers zelf aangifte doen en daarop volgt in het voorjaar 2021 de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2020.

Invordering

De aanmaningen worden vanaf september verstuurd. Burgers of ondernemers die de aanslag nog niet hebben betaald, hebben tot 1 september de tijd om de aanslag te betalen. Wanneer dit nodig is, kan uitstel van betaling of een betalingsregeling worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op met Sabewa Zeeland of de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland.  

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over de belasting van waterschap Scheldestromen gaat u naar de website van Sabewa Zeeland.

Heeft u vragen over de gemeentelijke belasting van Schouwen-Duiveland? Dan kunt u voor meer informatie terecht op de website van Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland.