Geef uw mening over ontwerp-maatregelenpakket parkeren centrum Zierikzee

De uitkomsten van de enquête, de handtekeningenactie en gesprekken met een klankbordgroep hebben geresulteerd in een ontwerp-maatregelenpakket. U krijgt vanaf heden de mogelijkheid hierop te reageren.

<h1>Geef uw mening over ontwerp-maatregelenpakket parkeren centrum Zierikzee</h1>

Eind 2019 heeft de gemeente een enquête verspreid om inzicht te krijgen in de parkeersituatie in het centrum van Zierikzee. Daarvoor zijn bewoners, werknemers, werkgevers en bezoekers geraadpleegd. Met deze enquête wilden we achterhalen welke verbeteringen volgens de gebruikers wenselijk zijn.

Naar aanleiding van de enquête, de handtekeningenactie en gesprekken met een klankbordgroep, bestaande uit ondernemers en inwoners uit verschillende delen van het centrum van Zierikzee, is er een ontwerp-maatregelenpakket opgesteld. Per thema is een voorstel uitgewerkt.  

Het ontwerp-maatregelenpakket is opgebouwd uit vijf thema’s:

  1. Parkeerterreinen
  2. Tijdvensters voor betaald- en vergunning parkeren
  3. Vergunningen
  4. Kraskaarten
  5. Vergunning- en betaald parkeren in woonstraten

Het complete ontwerp-maatregelenpakket leest u hier.

Geef uw mening

Vanaf heden tot 20 juli krijgt u de mogelijkheid om te reageren op dit ontwerp-maatregelenpakket.

Via deze link kunt u per thema uw opmerkingen/suggesties doorgeven.

U krijgt geen persoonlijk antwoord. De reacties worden zorgvuldig afgewogen en vervolgens wel of niet opgenomen in het voorlopige maatregelenpakket.

Hoe gaat het verder?

Na 20 juli gaan we aan de slag met uw reacties. Dit zal resulteren in een voorlopig maatregelenpakket. Dit document wordt 7 augustus verspreid en vanaf dat moment is het mogelijk om een officiële zienswijze in te dienen. Vervolgens is het uiteindelijk de bedoeling dat de raadscommissie het maatregelenpakket 29 september behandelt en het 12 oktober in de gemeenteraad op de agenda komt.

Vragen?

Hebt u vragen over het maatregelenpakket of over de procedure? Neem dan contact op met de heer Moerkerk via (0111) 452 111.