Bericht van burgemeester Van der Hoek

In dit bericht vertelt burgemeester Van der Hoek over zijn eerste weken als burgemeester van Schouwen-Duiveland in deze bijzondere tijd.

<h1>Bericht van burgemeester Van der Hoek</h1>

Beste mensen van Schouwen-Duiveland,

Dit wordt al weer mijn vierde week op het eiland als uw burgemeester. Na mijn installatie op 14 mei, ben ik de afgelopen drie weken vooral bezig geweest met de dagelijks wisselende omstandigheden rondom COVID-19, ofwel Corona. Verder heb ik kennis kunnen maken met raadsleden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tussendoor is er het ‘’normale” werk, zoals collegevergaderingen, overleggen met ambtenaren en inmiddels heb ik ook mijn eerste commissievergaderingen achter de rug. En “normaal” schrijf ik tussen aanhalingstekens omdat alle vergaderingen nog steeds via beeld, en op afstand, plaatsvinden. Nu op vele plaatsen weer mag worden samengekomen met een maximum aantal van 30 personen, wordt het op korte termijn ook voor de gemeentelijke organisatie weer, stap voor stap, mogelijk elkaar persoonlijk te treffen. Daar hebben veel ambtenaren en onze relaties behoefte aan en ik begrijp dat volkomen. Ook ik wil graag de collegevergadering met de wethouders in persoon houden. Tot op heden heb ik er slechts twee daadwerkelijk ontmoet. En ik zie er naar uit om met de gemeenteraad in het gemeentehuis te vergaderen.

Maar mijn agenda wordt nu dus veelal bepaald door alles wat met Corona te maken heeft. En niet voor niets. Ook op ons eiland was er sprake van uitbraken op twee verschillende plaatsen en was er opnieuw een dode te betreuren. Als burgemeester word ik daarvan wel in kennis gesteld, echter vanwege de privacyregels niet over wie het betreft. Waar je normaal gesproken bij een overlijden de familie een persoonlijk bericht zou sturen, kan dat in dit geval dus niet. Vandaar dat ik in ieder geval graag langs deze weg de getroffen familie veel sterkte wens.

Ik heb veelvuldig overleg met de andere burgemeesters in het Regionaal Beleidsteam + (de + staat er voor dat álle Zeeuwse burgemeesters aan de vergadering deelnemen) van de Veiligheidsregio. Steeds proberen we een wel overdachte afweging te maken tussen de roep om versoepeling en de volksgezondheid. Die roep om versoepeling is begrijpelijk en, ook voor met name onze toeristische en economische sector op het eiland, hard nodig. Daarom zet ik mij, samen met de collega’s in de Veiligheidsregio onder voorzitterschap collega Jan Lonink uit Terneuzen, er voor in om daar waar het kan tegemoet te komen aan verzoeken die het ondernemen weer mogelijk maken.

Maar niet alles kan. Daar waar versoepeling leidt tot een concentratie van mensen, zoals bij een eventuele uitbreiding van uitstallingen voor de winkels, houden we vast aan de bestaande regels. Die maken namelijk al een uitstalling van 2,5 meter uit de gevel mogelijk en dat moet genoeg zijn. Anders creëren we ‘minimarktjes’ en dat leidt tot onnodige concentraties.

Waar nodig proberen, in afstemming met de landelijke Veiligheidsraad en het Rijk, duidelijkheid te scheppen over de soms wat onduidelijke regelgeving. Want nu de regels steeds soepeler worden, krijgen we vaker vragen over waarom daar wel en hier niet? Een voorbeeld daarvan zijn de toiletten op campings. Die mochten nog niet open terwijl de openbare toiletten dit wel mochten. Vanuit het belang van de volksgezondheid is het wenselijk dat zo veel mogelijk toiletten open zijn, waarmee tegelijk de mogelijkheden voor de campinghouders vergroot worden. Gelukkig hebben we daar een positieve stap in kunnen nemen door de toiletten in ieder geval tussen 8:00 – 20:00 uur open te stellen. Gezien de vervuiling die wij in de natuurgebieden en langs parkeerplaatsen aantroffen, was dit ook hard nodig.

Het kennismaken met raadsleden gaat inmiddels voortvarend. Omdat we elkaar niet in het gemeentehuis kunnen ontmoeten heb ik gevraagd mij uit te nodigen op een plaats die voor hen speciaal of bijzonder is. Op die plek zien we elkaar dan met gelukkig een stuk minder afstand dan via beeld. Zo kwam ik de afgelopen weken bij mensen thuis, op het Transferium en in het centrum van Renesse, in het centrum van Zierikzee en bovenop de Plompe toren bij Burghsluis. Een leuke manier van kennismaken. Ik ben zeer nieuwsgierig naar de andere plekken op het eiland die ik op deze manier nog ga ontdekken.

Het contact met de inwoners komt ook langzaam op gang. Soms spontaan omdat mensen mij (al) op straat herkennen, maar inmiddels heb ik ook mijn eerste bezoeken afgelegd aan een 100-jarige, een bruidspaar dat 60 jaar getrouwd was en diverse ondernemers die hard werken aan de veranderende wijze waarop zij moeten en kunnen ondernemen.

De kennismaking met anderen, zoals vertegenwoordigers uit het onderwijs, vinden nog wel via beeldverbinding plaats. Iedere week spreken we in het college met vertegenwoordigers van verschillende sectoren om te horen hoe zij met de COVID-19 crisis omgaan en hoe hun toekomstverwachting er uit ziet. Zeer leerzaam en ik heb veel waardering voor de inventieve en flexibele wijze waarop de verschillende beroepsgroepen hebben geanticipeerd op de crisis en bezig zijn met hun toekomst!

Inmiddels hebben we ook het Pinksterweekeinde achter de rug. Normaal gesproken hét topweekend qua drukte op ons eiland. Op sommige plaatsen was het nu weliswaar druk maar niet zodanig dat het tot grote problemen heeft geleid. Helaas kwam wel een inwoner van Zierikzee om het leven als gevolg van een noodlottig ongeval. Ook zijn familie wens ik sterkte met het verlies van hun dierbare.

Een bijzonder dag was 2e Pinksterdag, waarop restaurants en terrassen, maar ook de musea en monumenten weer mochten openen. Ik heb met eigen ogen gezien hoe men zich had voorbereid op de afstands- en hygiëneregels en de eerste indruk is dat het goed is gegaan. Laten we dat zo houden. Niet alleen door de ondernemers, maar nog meer door de inwoners en onze bezoekers. Ga verantwoord om met de mogelijkheden die wij krijgen om weer terug te keren naar een open samenleving. Dat betekent rekening houden met elkaar, de regels respecteren. Ze zijn er niet voor niet voor niets, het virus is níet weg!

Was regelmatig je handen en ga niet op pad als je niet gezond bent. Geef elkaar de ruimte, wacht even op elkaar als het nodig is, vermijd drukte of ga weg als het druk wordt.

De demonstratie afgelopen zondag in Amsterdam heeft ons laten zien hoe het niet moet, ongeacht de zaak waarvoor gedemonstreerd werd. Het is voor mij onbegrijpelijk dat men op deze manier volledig voorbij gaat aan de inspanningen die op zo veel plaatsen, en door velen, in de zorg en elders wordt geleverd om het virus onder controle te houden en de strijd die patiënten moeten leveren om te overleven. Laten wij op Schouwen-Duiveland zien dat wij wél op een verantwoorde manier met de verruiming van de maatregelen om kunnen gaan.

Alleen zo houden we ons eiland leefbaar en open!


Vriendelijke groet,


Jack Chr. van der Hoek

burgemeester