Nieuws en actualiteit June 2020

Campagne 'Ik woon veilig en schoon' van start
30 juni 2020

Campagne 'Ik woon veilig en schoon' van start

Een veilig en schoon huis is belangrijk, zeker nu we door de coronacrisis meer op onszelf aangewezen zijn. Op maandag 29 juni heeft wethouder Cees van den Bos het startsein gegeven voor de campagne ‘Ik woon veilig en schoon’ op Radio Schouwen-Duiveland.

Haltetaxi vervangt voorlopg buurtbus
30 juni 2020

Haltetaxi vervangt voorlopg buurtbus

Vanaf 29 juni rijdt de haltetaxi op de routes van de buurtbussen. Voor het reserveren van een haltetaxi kunt u bellen met 088-2358000.

Tijdelijke maatregelen privé-sanitair kampeerterreinen en winterkamperen
30 juni 2020

Tijdelijke maatregelen privé-sanitair kampeerterreinen en winterkamperen

Op Schouwen-Duiveland zijn veel recreatiebedrijven hard getroffen door de coronacrisis. Om deze sector een verdere steun in de rug te bieden, heeft het college een tijdelijke aanpak vastgesteld. 

Nieuwe maatregelen gemeentelijke en waterschapsbelastingen
25 juni 2020

Nieuwe maatregelen gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Eerder namen Sabewa Zeeland en de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland de nodige maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen te verlichten. Inmiddels zijn er nieuwe maatregelen getroffen.

Campagne 'Ik woon veilig en schoon' van start
25 juni 2020

Campagne 'Ik woon veilig en schoon' van start

Nu we door de coronacrisis meer op onszelf aangewezen zijn, is het - zeker voor inwoners die kwetsbaar zijn - belangrijk om het huis veilig en schoon te houden. Als zij dit zelf doen brengt dit echter risico’s met zich mee. Gemeente Schouwen-Duiveland heeft oog voor deze risico’s en wil haar inwoners informeren over wat ze zelf kunnen doen om in een veilig en schoon huis te wonen.

Uitbreiding tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-2)
25 juni 2020

Uitbreiding tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-2)

Zelfstandig ondernemers kunnen ook de komende vier maanden financiële ondersteuning krijgen vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. 

Geef uw mening over ontwerp-maatregelenpakket parkeren centrum Zierikzee
24 juni 2020

Geef uw mening over ontwerp-maatregelenpakket parkeren centrum Zierikzee

De uitkomsten van de enquête, de handtekeningenactie en gesprekken met een klankbordgroep hebben geresulteerd in een ontwerp-maatregelenpakket. U krijgt vanaf heden de mogelijkheid hierop te reageren.

Vraag aan de gemeente? Aangepaste gemeentelijke dienstverlening
23 juni 2020

Vraag aan de gemeente? Aangepaste gemeentelijke dienstverlening

We moeten samen de verdere verspreiding van het coronavirus zien te voorkomen. De gemeente Schouwen-Duiveland streeft ernaar de dienstverlening in stand te houden maar is op enkele punten aangepast.

Verlenging betaalde parkeerplaatsen binnenstad Zierikzee voor vergunninghouders tot en met  1 september 2020
23 juni 2020

Verlenging betaalde parkeerplaatsen binnenstad Zierikzee voor vergunninghouders tot en met 1 september 2020

De Rijksoverheid roept ons nog steeds op om waar mogelijk thuis te werken. Daarom zijn de parkeerplaatsen in Zierikzee tot en met dinsdag 1 september 2020 24 uur beschikbaar voor vergunninghouders.