Terrasuitbreiding voor horecaondernemers en strandpaviljoenhouders

De gemeente Schouwen-Duiveland stelt horecaondernemers en strandpaviljoenhouders in de gelegenheid een plan in te dienen om hun terras tijdelijk uit te breiden en te exploiteren binnen de nu geldende openings- en sluitingstijden. 

<h1>Terrasuitbreiding voor horecaondernemers en strandpaviljoenhouders</h1>

Het gaat om ondernemers die momenteel al een exploitatie-en terrasvergunning hebben op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor winkeluitstallingen geldt dat deze zijn toegestaan binnen de al bestaande algemene regels.

Terrasexploitatievergunning

Dinsdagavond 19 mei 2020 maakte het kabinet bekend dat met ingang van 1 juni aanstaande onder andere terrassen met zitplaatsen weer open mogen. Horeca-ondernemers en strandpaviljoenhouders kunnen vanaf 20 mei 2020 online via Mijn Schouwen-Duiveland een terrasexploitatievergunning aanvragen voor terrasuitbreiding.

Vraag aan met:

Een terras kan uitgebreid worden tot maximaal het aantal plaatsen of stoelen dat tot voor de sluiting van de horecabedrijven in exploitatie was. De vergunningstermijn loopt van 1 juni tot uiterlijk 1 oktober 2020.

Ventvergunning

Daarnaast heeft de gemeente een positieve grondhouding aangenomen voor het tijdelijk verlenen van een ventvergunning op het strand tot 1 oktober 2020. De definitieve beslissing voor het verlenen van deze vergunning wordt echter genomen door de Veiligheidsregio Zeeland. Een ventvergunning houdt in dat er een zelfservice functie komt op een vaste locatie op strandniveau. Hiermee kan de strandbezoeker bedient worden die geen gebruik wil maken van de uitgebreide service van het paviljoen. De beslissing van de Veiligheidsregio Zeeland wordt binnen een aantal weken verwacht.  

Richtlijnen

De aanvragen worden getoetst aan de beleidsregels voor terrassen én aan voor de uitbreiding opgestelde richtlijnen. In het algemeen geldt dat de uitbreiding veilig moet zijn voor de terrasgebruiker, omwonenden en passerende mensen. En uiteraard zijn de coronamaatregelen vanuit het Rijk en de Veiligheidsregio Zeeland leidend.

Alle richtlijnen op een rijtje:

 • Horeca -ondernemers in onze gemeente, die reeds een exploitatie-en terrasvergunning op grond van artikel 2:28 APV hebben, stellen we in de gelegenheid om een plan in te dienen om hun terras uit te breiden tot maximaal het aantal plaatsen/stoelen dat tot voor de sluiting van de horecabedrijven in exploitatie was. Een en ander tot uiterlijk 1 oktober 2020.
 • Bij de uitbreiding van het terras mag de algemene veiligheid op en in de directe omgeving van het gehele terras niet in het geding te komen
 • De uitstalling van het terras mag geen beperkende invloed hebben op het kunnen voldoen aan de 1.5 meter regel voor passerende mensen.
 • Bij de uitbreiding van het terras mag de verkeersveiligheid in de directe omgeving van het terras niet in het geding te komen.
 • De terrasuitbreiding mag niet tot overlast leiden.
 • Uitbreiding van terrassen op locaties die bij een eerdere aanvraag zijn afgewezen staan we in beginsel ook als tijdelijk terras niet toe.
 • Aanvrager van een terrasuitbreiding dient reeds een horecaterrasvergunning te hebben op grond van artikel 2.28 Apv.
 • In beginsel dient te worden voldaan aan onze terrasbeleidsregels.
 • Indien niet wordt voldaan aan onze terrasbeleidsregels kan goed gemotiveerd daarvan worden afgeweken.
 • De terrasuitbreiding leidt niet tot de noodzaak voor meer politie- en boa toezicht.
 • Bij de inrichting van het(extra)terras mogen geen voorwerpen de bodem en/of bestrating in worden gebracht. Dus geen in de grond verankerde terrasschermen.
 • Ondernemers moeten zelf vooraf afstemmen met omwonenden.
 • Ondernemers moeten onderling afstemmen voor alle terrassen in straten, op pleinen, kades enz.
 • Geen verandering in constructies zonder (omgevings)vergunning en toetsing.
 • Zo min mogelijk parkeerplaatsen opofferen voor terrassen. Alleen als het niet anders kan.
 • Openbaar straatmeubilair, zoals fietsnietjes, bloembakken, bankjes en verlichting, worden niet verwijderd.
 • In de periode vanaf 1 juni 2020 tot datum besluit/vergunning gedogen we uitbreiding van terrassen mits er een aanvraag voor vergunning is ingediend, deze schriftelijk al is toegestaan en uit die aanvraag geen zwaarwegende belangen blijken die in het geding zijn, zoals bezwaarmakende buren of (verkeers)veiligheid.

Uitbreiding winkeluitstallingen op grond van art. 2.10 APV

 • Zoveel mogelijk binnen de algemene regels.

Versneld

De aangevraagde terrasexploitatievergunningen worden waar mogelijk versneld opgepakt door de gemeente. Zonder daarbij de kwaliteit van de toetsing en de belangen van omwonenden over het hoofd te zien. De gemeente zet alles op alles om de horecabedrijven zo snel mogelijk te informeren zodat zij weten of ze vanaf 1 juni aan de slag kunnen.