Maatregelen aanbieders kunst en cultuur per 1 juni verruimd

Tijdens de persconferentie van 6 mei presenteerde het kabinet nieuwe coronamaatregelen, waardoor er stapsgewijs meer ruimte komt. Vanaf 1 juni 2020 worden ook de maatregelen voor kunst- en cultuuraanbieders verruimd. 

<h1>Maatregelen aanbieders kunst en cultuur per 1 juni verruimd</h1>

Culturele instellingen mogen vanaf maandag 1 juni om 12.00 uur weer open. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Neem als locatie hygiënemaatregelen en werk op basis van reservering en een checkgesprek.

Musea, presentatie-instellingen en monumenten met publieksfunctie

  • Maximum aantal bezoekers afhankelijk van beschikbare oppervlakte per gebouw. 
  • Bezoekers moeten vooraf reserveren en locatie houdt een checkgesprek.

Muziekscholen en centra voor de kunsten

  • Maximaal 30 personen per gebouw.

Overige culturele instellingen, waaronder theaters, bioscopen, filmtheaters, concertzalen, podia en schouwburgen

  • Maximaal 30 bezoekers (zitplaatsen) per ruimte.
  • Bezoekers moeten vooraf reserveren en locatie houdt een checkgesprek. 

Professionele dansers, acteurs, musici (uitzondering: zangers en blazers die met anderen optreden) en artiesten

  • Repeteren toegestaan met maximaal 30 personen.

Voor zangkoren en blaasensembles wordt door de Rijksoverheid geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten, voordat zij hun activiteiten weer oppakken. 

U kunt hier de informatie downloaden die op 28 mei aan de kunst- en cultuuraanbieders is verzonden.

Landelijke richtlijnen en protocollen

Vanuit de landelijke organisaties zijn nieuwe protocollen beschikbaar.

Branchespecifieke maatregelen

In het Protocol Sector Cultuureducatie- en participatie verwijst men naar de branchegewijze voorlichting. Hier geven betrokken partijen nadere invulling aan dit protocol: Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en –participatie.

Op basis van nieuwe inzichten van het RIVM kan blijken dat aanpassing van protocollen noodzakelijk is. Houd daarom de ontwikkelingen goed in de gaten.

Informatie voor kunst- en cultuuraanbieders

We snappen dat kunst- en cultuuraanbieders veel vragen hebben en dat er veel op hen afkomt. U kunt hier <link> de informatie downloaden die op 28 mei aan de kunst- en cultuuraanbieders is verzonden. 

Het is belangrijk dat alle kunst- en cultuuractiviteiten worden gemeld bij de gemeente Schouwen-Duiveland. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons digitaal meldpunt.

Veelgestelde vragen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en cultuur.