Hulp aan ondernemers uitgebreid

Het kabinet heeft dinsdag 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.


<h1>Hulp aan ondernemers uitgebreid</h1>

De extra ondersteuning bestaat onder andere uit:

  • Extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups
  • Verlaging van de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)
  • Herverzekering van het leverancierskrediet tot een bedrag van twaalf miljard euro
  • Aanvulling van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) van € 4.000 (bijvoorbeeld voor taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen en fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden). Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of bezoek het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.