Gedoogregeling bevoorraden bij supermarkten en overige winkels voor de verkoop van levensmiddelen.

De voorraad van de supermarkten en andere winkels voor de verkoop van levensmiddelen (hierna: winkels) blijft op dit moment achter. Dit heeft vooral te maken met de bezorgdheid van de kopers. Die hierdoor veel en grote voorraden inslaan.

<h1>Gedoogregeling bevoorraden bij supermarkten en overige winkels voor de verkoop van levensmiddelen.</h1>

Door de grote vraag is het moeilijk om de voorraad in de winkels op peil te houden. Een van de oorzaken is het probleem om genoeg goederen naar de winkels te brengen om de schappen gevuld te houden. De brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft om een verruiming van de tijden gevraagd waarop de winkels bevoorraad kunnen worden. Hierbij is expliciet gevraagd om toestemming om ook ’s nachts te mogen lossen. Hierdoor kunnen er verspreidt over de gehele dag meer vervoersbewegingen plaatsvinden. Winkels kunnen dan hun voorraad aangevuld houden. De VNG heeft hier positief op geregeerd. Wel moeten afzonderlijke gemeenten hiermee instemmen.

Om de winkels toch de gelegenheid te bieden hun voorraad aan te vullen, heeft het college van B&W besloten dat de bevoorrading onder voorwaarden gedurende de hele dagelijkse periode van 24 uur mag plaatsvinden.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor het gedogen van het afwijken van de regels van de bestemmingsplannen. Verder ook ten aanzien van de regels van het Activiteitenbesluit. Dit alleen voor het lossen van levensmiddelen bij de supermarkten en andere winkels voor de verkoop van levensmiddelen.

Deze gedoogsituatie geldt tot 6 april 2020 en kan, indien nodig, verlengd worden.

  1. Winkels moeten te allen tijde de door het RIVM en de Veiligheidsregio opgelegde maatregelen strikt naleven.
  2. Gedurende de gehele dagelijkse periode van 24 uur mag er gelost worden.
  3. Het lossen mag maximaal twee keer per winkel in de nachtperiode, tussen 23.00 uur en 07.00 uur plaatsvinden.

Vragen?

Hebt u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar Rien Tichem