Gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden

Door de pas afgekondigde landelijke maatregelen moeten restaurants tijdelijk dicht. Volgens het huidige bestemmingsplan is het niet voor alle restaurants toegestaan om maaltijden te bezorgen of af te laten te halen. 

<h1>Gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden</h1>

Om hen toch de gelegenheid te bieden hun bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk voort te zetten, heeft het college van B&W besloten dat de restaurants op Schouwen-Duiveland tijdelijk onder voorwaarden maaltijden kunnen laten afhalen of bezorgen.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor gedogen van het afwijken van de regels van de bestemmingsplannen ten aanzien van het afhalen en bezorgen van maaltijden door restaurants. Deze gedoogsituatie geldt tot 6 april 2020 en kan, indien nodig, verlengd worden.

  1. Restaurants moeten te allen tijde de door het RIVM en de Veiligheidsregio opgelegde maatregelen strikt naleven.
  2. Uitsluitend verstrekken van maaltijden en niet alcoholische dranken door middel van afhalen en bezorgen. Het verstrekken van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan
  3. Het bezorgen van maaltijden wordt contactloos gedaan.
  4. Tijdens het afhalen mogen er een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Deze personen moeten een gepaste afstand (1,5 meter) tot elkaar te houden

Vragen?

Hebt u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar Wout van Brouwershaven.