Burgemeester Rabelink over coronavirus

Het zijn spannende tijden. Met de verdere verspreiding van het coronavirus en de pas afgekondigde maatregelen, nemen ook de vragen en zorgen toe. Dat is heel logisch en begrijpelijk.

<h1>Burgemeester Rabelink over coronavirus</h1>

Ook op Schouwen-Duiveland volgen we het landelijke beleid. Deze maatregelen zijn ten slotte nodig om het virus terug te dringen. En terwijl ik weet en snap dat deze maatregelen veel invloed op uw dagelijks leven kunnen hebben, vraag ik u wel deze adviezen waar mogelijk op te volgen.

Ik heb alle vertrouwen in de maatregelen en het adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM, de GGD Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland. Deze organisaties zetten zich dag en nacht in om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en iedereen zo goed mogelijk over nieuwe ontwikkelingen en maatregelen te informeren.

Ook beoordelen deze organisaties de mogelijke gevolgen en maatregelen op langere termijn. Dit om te borgen dat onze samenleving kan blijven functioneren. Verder wordt onder andere gekeken naar wat de komst van toeristen straks voor de verspreiding van het virus kan betekenen. Kortom: ze houden alles voortdurend voor u en mij in de gaten.

Hebt u vragen of zorgen over het coronavirus? Neem dan contact op met de GGD Zeeland of het RIVM. Ook kunt u bellen naar het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800 1351.

Nogmaals, uw vragen en zorgen zijn begrijpelijk. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we op Schouwen-Duiveland met elkaar het hoofd koel houden en de rust weten te bewaren.

Gerard Rabelink,

burgemeester van Schouwen-Duiveland