Betaalde parkeerplaatsen binnenstad Zierikzee tijdelijk beschikbaar voor vergunninghouders

In verband met het grote aantal thuiswerkers vanwege het coronavirus zien we een hogere bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in het centrum van Zierikzee voor vergunninghouders. Wij staan daarom tussen 17 maart en 6 april toe dat vergunninghouders betaalde parkeerplaatsen gebruiken.

<h1>Betaalde parkeerplaatsen binnenstad Zierikzee tijdelijk beschikbaar voor vergunninghouders</h1>

De gemeente ziet dat veel bewoners gehoor geven aan deze oproep om thuis te werken en om sociale contacten te beperken i.v.m. het coronavirus. Het thuiswerken zorgt er echter voor dat in de binnenstad van Zierikzee de parkeerplaatsen voor vergunninghouders een nog hogere bezettingsgraad hebben dan op een ‘normale’ werkdag. Het beperken van sociale contacten zoals bijvoorbeeld horecabezoek zorgt er voor dat de betaalde parkeerplaatsen juist een lagere bezettingsgraad hebben. Deze situatie vraagt om een tijdelijke aanpassing van het parkeerbeleid. Het overgrote deel van de betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad van Zierikzee wordt tussen 17 maart en 6 april ook 24 uur per dag ook beschikbaar gesteld aan vergunninghouders.

Gasthuisboomgaard uitzondering

Let op! Voor de parkeerplaats Gasthuisboomgaard geldt deze tijdelijke regel niet. Op deze parkeerplaats moet gewoon worden betaald.

Vervolg parkeerenquête

Momenteel worden de uitkomsten geanalyseerd door een verkeerskundig bureau. Dit bureau heeft de enquête over het parkeerbeleid ook opgezet en uitgevoerd eind 2019. Op basis daarvan wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het parkeren in het centrum van Zierikzee anders te organiseren, daarvoor wordt dan ook een nieuw parkeerbeleid opgesteld. Het streven is de resultaten medio april te presenteren aan geïnteresseerden. In verband met het coronavirus moeten we wel een voorbehoud maken over het doorgaan van deze presentatie in april. We kijken of een andere (presentatie)vorm wellicht een mogelijkheid is.