Bericht van burgemeester Rabelink aan de ondernemers

Beste ondernemers van Schouwen-Duiveland, een speciaal bericht aan u. Het zijn spannende en moeilijke tijden voor iedereen op Schouwen-Duiveland, maar voor u als ondernemer misschien nog meer. De maatregelen die afgelopen weekend genomen zijn hebben grote invloed op de economie van Schouwen-Duiveland. Op dit moment in het bijzonder op onze grote horeca en grote toeristische sector. U heeft misschien wel zorgen over het voortbestaan van uw bedrijf, uw personeel, de gezinnen van uw personeel, uw eigen gezin en uzelf.

<h1>Bericht van burgemeester Rabelink aan de ondernemers</h1>

Maatregelen en informatie voor ondernemers

Het kabinet heeft op 17 maart een pakket nieuwe maatregelen genomen voor de banen en economie. Kijk wat deze maatregelen voor uw bedrijf kunnen betekenen. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Ook verruimt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. U kunt hierover meer lezen op de website van de Rijksoverheid. (bekijk hier de flyer van de rijksoverheid over 'noodpakket banen en economie'). Ook als zelfstandige kunt u onder bepaalde omstandigheden een uitkering ontvangen. De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een Coronaloket geopend op www.kvk.nl/corona. Hier vindt u onder meer informatie over de regelingen en veel gestelde ondernemersvragen. Heeft u meer informatie op maat nodig? Bel 0800-2117 Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar 08.00 tot 20.00 uur.

Maatregelen Samenwerking Belastingen Schouwen-Duiveland, Veere en Middelburg

We denken ook lokaal na over een pakket maatregelen om u tegemoet te komen door de lokale lastendruk te verlagen. Het gaat om de mogelijkheid om gemeentelijke belastingen die te maken hebben met bedrijfspanden later te voldoen. Bijvoorbeeld OZB, rioolheffing en toeristenbelasting. Dinsdag 24 maart besluiten de colleges van burgemeester en wethouders van o.a. Schouwen-Duiveland over het voorstel wat het Samenwerkingsverband belastingen zal doen. We zullen daarna de precieze regeling via een mailing, media, websites en social media van de gemeente bekend maken en toelichten.

Dan doe ik nog een laatste oproep aan u

We moeten voorkomen dat het coronavirus zich snel verspreidt. Het is belangrijk dat ziekenhuizen en medisch personeel de zorg kunnen blijven verlenen voor iedereen die dat hard nodig heeft. Probeer uw persoonlijke contacten echt te minimaliseren. Maar help elkaar als dat nodig is en kijk ook om naar de kwetsbare mensen in uw omgeving. Hopelijk zorgen we daarmee samen dat deze pandemie zo kort mogelijk duurt.

Samen staan we sterk!

Burgemeester Rabelink