Thematafels Schouwen-Duiveland Inclusief

Schouwen-Duiveland werkt aan een inclusieve samenleving, waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Mensen, oud of jong, met verschillende achtergronden of beperkingen kunnen drempels ervaren. 

<h1>Thematafels Schouwen-Duiveland Inclusief</h1>

Voor de Lokale Inclusie Agenda brengen we die drempels in kaart en werken we aan creatieve manieren om de samenleving nog meer van iedereen te maken. Inwoners, bedrijven, scholen, clubs, verenigingen, buurtinitiatieven, maatschappelijke organisaties en gemeente trekken samen op om dit mogelijk te maken.

In februari, maart en april 2020 organiseert de gemeente thematafels over inclusie op vijf thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek. We vormen een visie op het thema, benoemen mooie voorbeelden en knelpunten. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij een of meerdere thematafels. Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur en worden uiterlijk 22.00 uur afgesloten.

  • 19 februari - Inclusieve arbeidsmarkt - Locatie: YourSurprise, Zierikzee
  • 11 maart - Inclusieve zorg en welzijn - Locatie: Stadsboerderij De Punt, Zierikzee
  • 25 maart  Wonen in een inclusieve buurt - Locatie: Zeeuwland, Zierikzee
  • 8 april - Inclusief onderwijs - Locatie: Brede School Noorderpolder Theo Thijssen, Zierikzee
  • 15 april - Inclusieve cultuur, vrije tijd en sport - Locatie: Stadhuismuseum, Zierikzee

Kijk hier voor meer informatie en meld u aan voor de thematafel(s).