Nieuwerkerk, Rolleklootsedijk 2, omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een bedrijfsloods op het adres Rolleklootsedijk 2 te Nieuwerkerk en van 3 juni 2019 tot en met 15 juli 2019 voor belanghebbenden voor beroep ter inzage ligt.

<h1>Nieuwerkerk, Rolleklootsedijk 2, omgevingsvergunning</h1>

Uitgebreide informatie vindt u bij 'plannen ter inzage'.