Taxi Centrale Renesse regelt wederom het natransport Renesse

De gemeente heeft voor 2019 en verder een nieuwe Europese aanbesteding gedraaid voor het natransport Transferium Renesse. Op deze Europese aanbesteding was de Taxi Centrale Renesse (TCR) de enige inschrijver.

<h1>Taxi Centrale Renesse regelt wederom het natransport Renesse</h1>

Nieuw opzet van vervoer: mobiliteitsknooppunt Schouwen-West

Met de TCR hebben we wederom een ervaren vervoerder aan boord, een vervoerder die dit vervoer al lange tijd voor onze gemeente uitvoert. De TCR onderschrijft echter dat dit toeristische vervoer in de toekomst beter kan. Er wordt daarom al vanaf 2019 een wijze van vervoer neergezet, dat door middel van nieuwe bestickering op de bussen, meer de uitstraling heeft van onze ‘Groen Blauwe Oase’ Schouwen-Duiveland. Er worden enkele lijnen samengevoegd waar nodig en op andere lijnen gaat de frequentie juist omhoog.

In het voorseizoen wordt uitsluitend met elektrische (midi) bussen gereden. In het hoogseizoen is dit nog niet mogelijk, maar alle partijen betrokken bij het toeristische vervoer streven er naar om in de toekomst het toeristische vervoer volledig elektrisch en dus emissieneutraal te kunnen uitvoeren.

Het vervoer door de TCR gebeurt dit jaar vanaf start zomervakantie ook op basis van ‘track and trace’ zodat het voor gebruikers beter en duidelijker is wat de wachttijden zijn. Met schermen in de bussen, in de wachtruimte op het Transferium en op termijn ook bij de campinghaltes, worden rij- en wachttijden beter duidelijk voor onze gasten.

Het centrum van Renesse wordt ontlast van grote dieselbussen. Er wordt zoveel mogelijk met kleinere midi-bussen gereden die wat betreft brandstof voldoen aan de Europese milieunormen.

Verder wordt gewerkt aan een betere ontvangst op het Transferium door bijvoorbeeld een servicemedewerker en betere informatievoorzieningen over het gratis vervoer.

Nieuwe dienstregeling

Momenteel wordt er hard gewerkt met de TCR en stakeholders om alles voor de nieuwe dienstregeling voor het komende seizoen gereed te hebben. Kijk op de website www.transferium-renesse.nl voor de dienstregeling.

Belangrijkste wijziging is dat de voormalige lijnen 5 en 6 komen te vervallen en worden vervangen door een nieuw concept de Beachhopper.

Naast de vaste lijnen de zogenaamde ‘Beachhub’, introduceert TCR voor het eerst het concept ‘Beachhopper’. De Beachhopper is een gratis en vraag gestuurd vervoer door een midibus. Deze midibus rijdt op aanvraag tussen 10.00 en 18.30 uur vanaf de voormalige halteplaatsen van de lijnen 5 en 6.

In de dienstregeling van de TCR is alle informatie te vinden, zowel voor de vaste lijnen via de Beachhub, als voor het vraag gestuurde vervoer van de Beachhopper.

Voor eventuele vragen over de dienstregeling kunt u contact opnemen met de TCR op telefoonnummer: 0111-463100