Bedrijven moeten energiebesparingen melden

Verbruikt uw bedrijf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of meer per jaar? De Rijksoverheid heeft bepaald dat u dan een informatieplicht hebt. U moet melden welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen. Dit moet u voor 1 juli 2019 rapporteren op het e-loket van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

<h1>Bedrijven moeten energiebesparingen melden</h1>

Deze nieuwe 'informatieplicht energiebesparing' is geregeld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en geldt naast de bestaande energiebesparingsplicht. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Stappenplan informatieplicht en overzicht energiebesparende maatregelen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan gemaakt waarmee u gemakkelijk ziet of uw bedrijf een informatieplicht heeft. Om dit in te vullen, hebt u uw jaarlijkse verbruik van elektriciteit en aardgas nodig.

Bekijk het Stappenplan informatieplicht energiebesparing

Energiebesparende maatregelen

Per bedrijfstak heeft RVO een overzicht gemaakt van erkende maatregelen die u kunt nemen. Deze energiebesparende maatregelen verdient u binnen vijf jaar weer terug.

Informatieplicht, hoe werkt het? Melden aan RVO!

De energiebesparende maatregelen die u hebt genomen moet u voor 1 juli 2019 rapporteren op het e-loket van RVO. Hiervoor hebt u eHerkenning niveau 1 nodig. Dit kunt u aanschaffen via de website van eHerkenning.

Hier zijn kosten aan verbonden die per leverancier verschillen. Houd rekening met een levertijd van minimaal vijf werkdagen.

Met uw eHerkenning logt u in op het eLoket van RVO. Daar maakt u een account aan en selecteert u uw bedrijfstak. U krijgt het overzicht te zien van erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak. Hierin geeft u aan of u de maatregel hebt toegepast, niet toegepast of een alternatieve maatregel hebt toegepast.

De energiebesparende maatregelen die u hebt genomen moet u dus niet aan de RUD Zeeland en niet aan de gemeente rapporteren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/informatieplicht. U kunt de helpdesk van de RVO ook bellen op het nummer 088 042 42 42 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Vanuit België: +31 70 379 80 00.

Of bekijk deze instructievideo van RVO.

Informatie op de website van de RUD Zeeland.