Opruimactie Schone Schelde

Doe mee op zaterdag 3 maart met 'De Schone Schelde' en help mee om de strandjes bij De Schelphoek en bij Ouwerkerk tussen 10.00 en 12.00 uur van zwerfafval te ontdoen.

Opruimactie Schone Schelde

Tijdens de jaarlijks terugkerende activiteit “Schone Schelde” ruimen vrijwilligers in heel Zeeland op verschillende locaties de oevers en dijken van de Westerschelde en Oosterschelde op. Iedereen is welkom om een steentje bij te dragen.

Het programma ziet er als volgt uit: gezamenlijke start om 10.00 uur met koffie of thee. Daarna wordt uitgelegd wat de bedoeling is en worden materialen uit gedeeld zoals: prikkers, knijpers, vuilniszakken en werkhandschoenen. Dan gaan we aan de slag om het strand of de dijk op te ruimen. Het verzamelde afval wordt door de Gemeente opgehaald. Het programma duurt tot ongeveer 12.00 uur. Als afsluiting krijgen de deelnemers iets lekkers mee naar huis.

De opruimactie vindt plaats in het kader van Schoon Zeeland. Schoon Zeeland is een initiatief van de 5 Zeeuwse centra voor Natuur- en Milieueducatie en de Zeeuwse gemeenten. Doel van Schoon Zeeland is de groeiende hoeveelheid zwerfafval tegen te gaan. Zie www.schoonzeeland.nl.

De Gemeente Schouwen Duiveland ondersteunt het project van harte en heeft het NME Centrum opdracht gegeven het project uit te voeren.

Meedoen? Stuur een mail vóór 28 februari naar Terry Bom en geef hierin aan op welke locatie je aan de slag wilt gaan en of je versterking meeneemt.