Baggeren door Waterschap in Dreischor en Zonnemaire

Het Waterschap Scheldestromen start deze week met baggerwerkzaamheden in de kernen van Zonnemaire en Dreischor.

Baggeren door Waterschap in Dreischor en Zonnemaire

Waarom baggeren?

Op de bodem van bijvoorbeeld sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen bladeren, plantenresten en zand of stof. Deze laag wordt steeds dikker waardoor een sloot of vijver ondieper wordt. Te veel bagger, riet en waterplanten zorgt dat het water minder doorstroom heeft en kan uiteindelijk overlast veroorzaken. Ook zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water dat zelfs kan gaan stinken.

Wanneer wordt er gebaggerd?

De werkzaamheden duren van medio januari tot medio maart. Het kan zijn dat u gedurende deze tijd wat overlast ervaart. Het baggeren zelf is meestal geen probleem, maar de vrachtwagens die het bagger afvoeren kunnen geluidsoverlast en verkeershinder veroorzaken. Hiervoor vragen we uw begrip.

Vragen?

Hebt u een vraag over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Jos van Felius van het Waterschap, te bereiken op telefoonnummer 06 - 53 35 64 43.