Aanduiding politieke groeperingen boven een kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland kan een politieke groepering aan het centraal stembureau van de gemeente vragen, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in een register in te schrijven. Dit zijn maximaal 35 letters of andere tekens.

Aanduiding politieke groeperingen boven een kandidatenlijst

De vereniging moet volledige rechtsbevoegdheid hebben en de aanduiding moet niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten geregistreerd zijn.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op woensdag 21 maart 2018 wil laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen.
  2. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel
  3. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom
  4. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden ter gemeentesecretarie verstrekt door de cluster Burgerzaken.