Zeeuws platform bodembeheer en GGD informeren ouders over lood in de bodem

Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten.

Zeeuws platform bodembeheer en GGD informeren ouders over lood in de bodem

Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtsgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

Aandachtsgebieden in Schouwen-Duiveland en Zeeland

Het Zeeuws platform bodembeheer, bestaande uit de Zeeuwse gemeenten, Provincie, waterschap Scheldestromen en de Regionale Uitvoeringsdienst, heeft de afgelopen periode gewerkt aan het in kaart brengen van de aandachtsgebieden voor lood in de Zeeuwse bodem en samen met Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland informatiemateriaal ontwikkeld om inname van lood zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast heeft een screening plaatsgevonden waarbij er gekeken is naar de risico’s bij speelplaatsen en gemeentelijke volkstuinen. Uit de screeningsresultaten blijkt dat in Schouwen-Duiveland in ieder geval geen risico’s aanwezig zijn bij speelplaatsen. Twee gemeentelijke volkstuincomplexen liggen in een aandachtsgebied. In oktober 2017 vindt daar extra onderzoek plaats. Het gaat om het complex aan de Weeldeweg in Burgh-Haamstede en die in Brouwershaven. Met dit extra onderzoek wordt bekeken of de loodconcentratie in deze volkstuinen voldoen aan de functie moestuin. De andere gemeentelijke volkstuinen liggen niet in aandachtsgebieden. Meer informatie over lood en de gezondheid is te vinden op de website van GGD Zeeland: ggdzeeland.nl/lood. De kaart is te vinden: https://zldgwb.zeeland.nl/aandachtsgebiedenlood

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Rob Heintjes van de gemeente Schouwen-Duiveland, telefoonnummer (0111) 452 000.