Afsluiting werkweg Oosterscheldekering

Voor de Werkweg ter hoogte van de sluitgaten Oosterscheldekering, parallel gelegen aan de N57, geldt sinds de ingebruikneming van de Oosterscheldekering een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer.

Omdat de geslotenverklaring meer dan wenselijk werd genegeerd en daarmee de veiligheid ernstig werd bedreigd, zal de werkweg omwille van de beveiliging, de verkeersveiligheid en de veiligheid tijdens het onderhoud aan de Oosterscheldekering permanent worden afgesloten.

Afsluiting werkweg Oosterscheldekering

Hoe ziet deze maatregel er uit

Er wordt een dynamisch fysieke afsluiting op de werkweg geplaatst ter hoogte van de meest zuidelijke damaanzet Oosterscheldekering (Noord Beveland) en meest noordelijke damaanzet (Schouwen-Duiveland). De werkweg wordt op beide locaties voorzien van een rijbaanscheiding die gemotoriseerd werkverkeer en (brom-) fietsers en voetgangers scheiden. Elke doorgang wordt voorzien van een op afstand te bedienen slagboom waarbij de doorgang voor (brom-)fietsers en voetgangers alleen gesloten wordt bij calamiteuze omstandigheden. De doorgang voor (brom-)fietsers en voetgangers zal elk 1,50 meter breed zijn en de doorgang voor gemotoriseerd werkverkeer 4,40 meter.

Duur van de werkzaamheden

De realisatie van deze maatregel zal medio augustus 2017 aanvangen en in diezelfde maand en uiterlijk begin september worden afgerond. Tot de oplevering hiervan blijft de huidige tijdelijke fysieke afsluiting gehandhaafd.

Wat betekent dit voor u

De huidige toegankelijkheid van de Werkweg blijft zoals die al jaren is. De toegankelijkheid wordt slechts fysiek kracht bijgezet. Indien in het bezit van eerder genoemde verklaring inzake vrijstelling RVV, kan ter plaatse van de fysieke afsluiting middels een intercomverbinding toegang worden verkregen tot de Werkweg. Middels camera’s wordt de situatie bewaakt en de slagbomen veilig op afstand bediend.

Voor algemeen inhoudelijke gebruikt u dit e-mailadres.

Voor algemene vragen met betrekking tot vrijstellingen kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening van Rijkswaterstaat, dhr. Peter van Alphen.

Voor nieuwe vrijstellingsaanvragen verwijzen we u naar de website van Rijkswaterstaat.