Herinrichting Mosselboomgaard Zierikzee

Na verplaatsing van de voetbalkooi naar het parkeerterrein Scheldestraat wordt het vrijkomende terrein aan de Mosselboomgaard in Zierikzee in het najaar opnieuw ingericht.

Herinrichting Mosselboomgaard Zierikzee

Er worden enkele speeltoestellen geplaatst en ook diverse lei- en fruitbomen geplant. Direct omwonenden hebben hun mening kunnen geven over de gewenste inrichting.

In de tekening is het ontwerp aangegeven.