Werkzaamheden afvalwatersysteem Schouwen

Vanaf juni voeren waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland verschillende werkzaamheden uit om het watersysteem toekomstbestendig te maken. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het afkoppelen van regenwater op de riolering.

Werkzaamheden afvalwatersysteem Schouwen

Hiermee wordt voorkomen dat schoon regenwater niet meer onnodig het zuiveringsproces doorloopt.

De kosten van de werkzaamheden bedragen in totaal 470.000 euro en zijn volgens planning eind 2018 gereed.

  • Burgh-Haamstede, Roterij: De sloot wordt breder en dieper gemaakt om de afvoer te verbeteren en meer regenwater op te kunnen vangen.
  • Ellemeet: Een bestaande overstort aan de Kuijerdamseweg wordt verplaatst. Om een leiding te leggen is de weg tijdelijk opengebroken, verkeer wordt omgeleid.
  • Renesse: Eikenmeet (in voorbereiding) en Zeeasterweg (in uitvoering) Regenwater wordt afgekoppeld van de riolering. Om het regenwater op te vangen in het watersysteem worden de sloten gebaggerd en verbreed. Onderdoor de Hogeweg wordt een duiker gelegd. Tijdens deze werkzaamheden wordt ter plaatse een omleiding aangegeven.

Eerder werden al werkzaamheden uitgevoerd aan de Lageweg, Steenweg, Hoge Hilleweg en Rooiedal in Burgh-Haamstede. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de optimalisatie van het afvalwatersysteem (OAS) Westerschouwen. Hierin hebben beide partijen afspraken gemaakt om tot 2027 35 miljoen euro te investeren in de ondergrondse infrastructuur. De waterkwaliteit wordt hiermee verbeterd en wateroverlast voorkomen. Genoemde werkzaamheden vallen onder de eerste fase die tot 2020 loopt waarin 17,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd.

Aanleiding

De optimalisatie van het afvalwatersysteem (OAS) Westerschouwen komt voort uit het Bestuursakkoord Water en de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+). Toen bleek dat het huidige vrijvervalriool Westerschouwen niet meer aan de kwaliteitseisen voldeed, hebben het waterschap en de gemeente op basis van doelmatigheidsonderzoek ervoor gekozen om het systeem in stand te houden en toekomstbestendig te maken. Dit is volgens beide partijen de meest kosteneffectieve en klantvriendelijke oplossing, maar vereist ondanks dat een flinke investering.