Nieuws en actualiteit

Herstelcampagne voor toerisme
9 april 2020

Herstelcampagne voor toerisme

Hoewel we tijdelijk geen bezoekers kunnen ontvangen en thuis op dit moment de beste bestemming is, laten de Zeeuwse ondernemers zien dat ze niet bij de pakken neerzitten.

Hulp aan ondernemers uitgebreid
9 april 2020

Hulp aan ondernemers uitgebreid

Het kabinet heeft dinsdag 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Uitstel van betaling voor gebruik, huur en zakelijke rechten
9 april 2020

Uitstel van betaling voor gebruik, huur en zakelijke rechten

Diverse gebruikers, huurders en zakelijk gerechtigden mogen of kunnen vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus geen gebruik maken van gemeentegrond, gemeentewater en gemeentelijke opstallen.

Volg de (video)raadsvergadering LIVE vanaf 19.30 uur
9 april 2020

Volg de (video)raadsvergadering LIVE vanaf 19.30 uur

Sinds de coronacrisis vergadert de gemeenteraad niet meer in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Vanavond vergadert de gemeenteraad voor het eerst online via een videovergadering. Voor iedereen LIVE te volgen vanaf 19.30 uur.

Beleidsmedewerker civiele techniek
9 april 2020

Beleidsmedewerker civiele techniek

De afdeling Openbare Werken zoekt een Beleidsmedewerker civiele techniek voor 32–36 uur per week. Aandachtsgebied wegen, kunstwerken, kabels en leidingen en openbare verlichting.

Aangepaste noodverordening per 8 april 2020
9 april 2020

Aangepaste noodverordening per 8 april 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft op woensdag 8 april 2020 een aangepaste noodverordening vastgesteld. De wijzigingen in de noodverordening hebben betrekking op artikel 2.5a uit de noodverordening (over het verbod op recreatief nachtverblijf) en de toelichting hierop.

Verlenging gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden
8 april 2020

Verlenging gedoogregeling afhalen en bezorgen van maaltijden

Door de pas afgekondigde landelijke maatregelen moeten restaurants tijdelijk dicht. Volgens het huidige bestemmingsplan is het niet voor alle restaurants toegestaan om maaltijden te bezorgen of af te laten te halen. 

Tijdelijke aanpassing toezicht stranden Westerschouwen
8 april 2020

Tijdelijke aanpassing toezicht stranden Westerschouwen

In samenspraak met de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de Strandreddingsbrigade Westerschouwen besloten de stranden in haar gebied voorlopig niet te bewaken.

Toeristisch Ondernemend Zeeland stuurt brief naar staatssecretaris
7 april 2020

Toeristisch Ondernemend Zeeland stuurt brief naar staatssecretaris

De impact van de coronacrisis op bedrijven in het toerisme en het vrijetijdsdomein is in het hele land - en zeker ook voor een toeristische provincie als Zeeland - groot. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen is onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.