Uitreiking 12 lintjes op Schouwen-Duiveland

Twaalf LINTJES OP SCHOUWEN-DUIVELAND

Op maandag 26 april reikt burgemeester Jack van der Hoek de Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de ‘Lintjesregen’. Twaalf inwoners van Schouwen-Duiveland (4 dames en 8 heren), waaronder een echtpaar, worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
Ad Cornelissen

De heer A.M. (Ad) Cornelissen uit Bruinisse

Activiteiten: Lid van Dorpsraad Bruinisse, vrijwilliger bij Stichting Festiviteiten Bruinisse, voorzitter van de VVE Park Hoogerwerf.

 

 

 

Teuntje Schot-Van Gilst

Mevrouw T. (Teuntje) Schot-Van Gilst uit Bruinisse

Activiteiten: Vrijwilliger Gereformeerde Gemeente in Nederland, Bruinisse, vrijwilliger bij het Rode Kruis Bruinisse, vrijwilliger bij de Stichting Leerlingenvervoer Ooltgensplaat, Vrijwilliger bij zorginstelling Hebron.

 

 

Cor van der Linde

De heer C. (Cor) van der Linde uit Oosterland

Activiteiten: Kerkenraadslid en kerkrentmeester en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente in Oosterland, vrijwilliger bij het Watersnoodmuseum, vrijwilliger bij de Stichting Radio Omroep Schouwen-Duiveland en de samenwerkingspartner Stichting Ziekenomroep Nomen Nescio.

 

 

echtpaar Van der Werf

Echtpaar L.M. (Leen) van der Werf en C. (Tineke) van der Werf-Van Kralingen uit Oosterland

Activiteiten de heer vd Werf: Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Sirjansland, vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Oosterland, vrijwilliger bij zorgcentrum In 't Opper te Bruinisse.

Activiteiten mevrouw vd Werf-Van Kralingen: Vrijwilliger bij Streekdrachtenvereniging De Arke, vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Oosterland, vrijwilliger bij de zangvereniging V.Z.O.S. in Oosterland.

 

 

Jannie de Valk-Folmer

Mevrouw J.L. (Jannie) de Valk-Folmer uit Nieuwerkerk

Activiteiten: vrijwilliger bij de School met de Bijbel in Nieuwerkerk, vrijwilliger bij het servicecomplex Steenzwaenshof in Nieuwerkerk, vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Nieuwerkerk, mantelzorger voor moeder, vrijwilliger bij de Kringloopwinkel Woord en Daad te Nieuwerkerk

 

 

Marieke Sebregts-de Jonge

Mevrouw M.C. (Marieke) Sebregts-de Jonge

Activiteiten: Vrijwilliger bij Vereniging Kinderboerderij de Punt, ondersteuning buurtgenoten in wij Poortambacht, vrijwilliger bij de Stichting Kledingbank Schouwen-Duiveland, coördinator van de collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp, vrijwilliger bij de Stichting Het Buitenhof in Gouda. Daarnaast initiator van diverse sociale initiatieven zoals het opzetten van een Little Free Pantry en het organiseren van activiteiten voor kinderen uit kansarme gezinnen.
 

 

Leo 't Mannetje

De heer L.W. (Leo) ’t Mannetje uit Zierikzee

Activiteiten: Bestuurslid en vrijwilliger bij de voetbalvereniging MZC'11, Zierikzee, ondersteuning van hulpbehoevende en eenzame mensen, medeoprichter, bestuurslid van en vrijwilliger bij de Kick- en Thaiboksschool Team Zeltech in Zierikzee.

 


 

Cees de Vos

De heer C.L. (Cees) de Vos uit Zierikzee

Activiteiten: Bestuurslid en penningmeester van en vrijwilliger bij de Handbalvereniging Deltasport in Zierikzee, secretaris van en vrijwilliger bij de Zaalvoetbalvereniging Stella Boys in Zierikzee, voorzitter/secretaris van en vrijwilliger bij het Buurtcomité, bestuurslid en vrijwilliger bij Tennisvereniging LTC Zierikzee, mantelzorger voor ouders.

 

 

Dick Meeles

De heer D.F.A. (Dick) Meeles uit Zierikzee

Activiteiten: Voorzitter en secretaris van de Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, penningmeester van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland, bestuurslid van de Stichting Bevordering Zorg Schouwen-Duiveland, vrijwilliger bij de Stichting Maatje/Zeeland Personenalarmering.

 

 

Johan Bax

De heer J.P. (Johan) Bax uit Zierikzee

Activiteiten: Diaken en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Zierikzee, vrijwilliger bij het Watersnoodmuseum, secretaris van het Platform voor Mensen met een Beperking, vrijwilliger bij de Wijkraad Hart van Poortambacht.


 

 

Adrie van der Schelde

De heer A.M.P. (Adrie) van der Schelde uit Zierikzee

Activiteiten: Bestuurslid  en jeugdwerkleider bij de christelijke jongerenvereniging C.J.V. Samen Verder, voorheen jongensclub Obadja, penningmeester van Tennisvereniging LTC Zierikzee, kerkvoogd, diaken, ouderling en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Zierikzee, bestuurslid en vrijwilliger bij de Interkerkelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Schouwen-Duiveland/Sint-Philipsland.