Koninklijke onderscheiding aanvragen

Omschrijving

Als iemand zich langere tijd op bijzondere wijze vrijwillig heeft ingezet voor de samenleving, kan deze persoon voor een koninklijke onderscheiding voorgedragen worden. 

Hoe vraag ik een lintje aan?

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding (KO)? Dan is het goed te weten dat een voordracht aan een vaste procedure en een aantal voorwaarden verbonden is. Een voordracht moet worden ingediend bij de gemeente waar uw kandidaat woont.

Veel informatie is ook te vinden op lintjes.nl.

Voorwaarden

  • de voorgestelde persoon is woonachtig in de gemeente Schouwen-Duiveland
  • de voorgestelde persoon zet zich in voor de maatschappij, zonder marktconforme vergoeding
  • de voorgestelde persoon zet zich in als vrijwilliger
  • de activiteiten vergen minimaal zes tot acht uren per week
  • de voorgestelde persoon doet dat langdurig (in principe gedurende minimaal vijftien jaren) of op basis van een opvallend initiatief met veel maatschappelijke uitstraling
  • de activiteiten vinden aaneengesloten plaats (dus zonder opvallende onderbrekingen)
  • de activiteiten zijn actueel; ze mogen niet te lang geleden afgerond zijn (op moment van uitreiking niet langer dan een jaar geleden)
  • er is sprake van een structurele en allerminst vrijblijvende inzet

Dien de aanvraag op tijd in

Voordrachten voor de lintjesregen moet u vóór 15 juli indienen. Dit is voor de lintjesregen in april van het jaar daarop. Het voorstel wordt door verschillende partijen behandeld. Houdt u daarom rekening met een lange aanlooptijd. De burgemeester stuurt uw aanvraag, inclusief zijn advies, ter toetsing naar de commissaris van de Koning. Daarna volgt een advies van het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Via het betreffende Ministerie volgt dan het Koninklijk Besluit. Voor tussentijdse voordrachten geldt een indieningstermijn van zes maanden.

Ondersteuning derden

U moet ook derden vragen uw aanvraag te ondersteunen via een ondersteuningsbrief. Daarin staat informatie over de betekenis van het vrijwilligerswerk voor de organisatie of de samenleving.

Als de aanvraag is toegekend

Als de aanvraag is toegekend, ontvangt u als aanvrager bericht. Voor de lintjesregen, die op de laatste werkdag voor Koningsdag plaatsvindt, ontvangt u in de maand maart bericht. Het uitreikmoment wordt in overleg met de gemeente georganiseerd. De burgemeester gaat waar mogelijk naar de woonplaats van de kandidaat toe.

Hoe werkt het?

Overweegt u om iemand voor te dragen?

Neem dan eerst contact op met Nannie Dorst, kabinetsmedewerker van de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij adviseert of de verdiensten voor een onderscheiding in aanmerking komen. U kunt haar bereiken via telefoonnummer (0111) 452 168 of per e-mail.

Om vervolgens een koninklijke onderscheiding aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.