Klacht

Omschrijving

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Een goede klachtbehandeling hoort daar ook bij.

Een klacht gaat over een gedraging; over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Waarover kunt u geen klacht indienen

  • iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd
  • een besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt instellen
  • gemeentelijk beleid
  • mankementen in uw woonomgeving, deze kunt u melden bij de Servicelijn

Hoe werkt het?

Om een klacht in te dienen, klikt u op de knop 'Indienen' in het rechtermenu op deze pagina.

De klachtencoƶrdinator van de gemeente behandelt uw klacht in eerste instantie samen met de leidinggevende van degene waarover wordt geklaagd. Als u niet tevreden bent met de uitkomst kunt u daarna de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. In dat geval ontvangt u van het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw klacht. Vindt u de klacht dan nog steeds niet voldoende behandeld, dan kunt u een verzoek indienen bij de Zeeuwse Ombudsman.