Klacht

Omschrijving

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Een goede klachtbehandeling hoort daar bij.

De klachtenregeling van de gemeente is alleen voor klachten over een gedraging. Dit zijn klachten over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Waarover kunt u geen klacht indienen

  • iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd
  • een besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt instellen. Dat kunt u doen via 'Bezwaar maken'
  • gemeentelijk beleid
  • mankementen in uw woonomgeving, deze kunt u melden bij de Servicelijn

Hoe werkt het?

Klik op de knop 'Indienen' in het rechtermenu op deze pagina om een klacht in te dienen.

De klachtencoƶrdinator beoordeelt hoe uw klacht het beste kan worden behandeld. Na overleg met de leidinggevende van degene waarover wordt geklaagd ontvangt u een reactie. Als u niet tevreden bent met de uitkomst kunt u daarna de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. In dat geval ontvangt u van het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw klacht. Vindt u de klacht dan nog steeds niet voldoende behandeld, dan kunt u een verzoek indienen bij de Zeeuwse Ombudsman.