Jaarverslag klachtbehandeling

Klachten die bij de gemeente worden ingediend behandelen we volgens de klachtenprocedure. Jaarlijks wordt hierover een verslag gemaakt. Dit jaarverslag geeft inzicht in het aantal, de inhoud en de afhandeling van klachten.