Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Groepsfoto Raadsleden

De raadszetels zijn sinds de laatste verkiezingen in 2018 als volgt verdeeld over de fracties:

Per partij zijn de raadsleden vermeld met de daarbij behorende (contact)gegevens.

De raadsleden worden bij hun werk ondersteund door de raadsgriffie.