Raadsgriffie

De raadsleden worden bij hun werk ondersteund door de raadsgriffier. De raadsgriffier adviseert en geeft (logistieke) ondersteuning aan de raad en raadscommissies. 

Hebt u vragen over de raad of raadsvergaderingen? Neem dan contact op met de raadsgriffier via e-mail.

Raadsgriffier, Teun van Oostenbrugge

raadsgriffier: Teun van Oostenbrugge


waarnemend raadsgriffier, Ester van de Vreede

waarnemend raadsgriffier: Ester van de Vreede

Communicatiemedewerker raad, Daan Frantzen

communicatiemedewerker raad: Daan Frantzen

Bekijk ook