Programmabegroting en rekening

De gemeenteraad stelt jaarlijks, tijdens de begrotingsraad in november, de begroting vast. In de eerste helft van het daaropvolgende jaar stelt de gemeenteraad de programmarekening over het voorgaande jaar vast.

De programmabegroting en -rekening kunt u hieronder downloaden:

Programmabegrotingen en -rekeningen van voorgaande jaren kunt u bij de gemeente opvragen via het webformulier 'Vraag aan de gemeente'.

De op deze pagina vermelde programmabegroting en -rekening (pdf-documenten) voldoen niet aan de gestelde toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking. Indien gewenst kunt u een toegankelijke versie opvragen via 'Vraag aan de gemeente'.