Begrotingsbehandeling

In de begroting staan de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) verzameld. In het document somt de gemeente op wat het kosten zijn voor het uitvoeren van de activiteiten in het komende jaar. Tijdens de begrotingsvergadering wordt dit document aangeboden aan de gemeenteraad.

Door de begroting goed te keuren stemt de gemeenteraad in met de uitvoering van de activiteiten en de bijbehorende kosten. De gemeenteraad heeft namelijk de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’.

Met het indienen van moties en amendementen kan de gemeenteraad wijzigingen voorstellen. Bij een meerderheid van de raad wordt het oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit gewijzigd vastgesteld.  

2020

In 2020 wordt de begroting behandeld op maandagavond 9 november om 19.00 uur en donderdagmiddag 12 november om 13.00 uur.

Bekijk hier het overzicht van ingediende moties en amendementen. Alle aangekondigde moties en amendementen zijn te vinden onder de agenda van 9 november 2020. Klik op agendapunt 6 Programma begroting 2021-2024. om de documenten te bekijken.