Inspreken bij commissievergadering

Omschrijving

Wilt u inspreken bij een agendapunt van een commissievergadering? Per agendapunt mogen insprekers maximaal zes minuten het woord voeren (vijf minuten inspreken en een minuut meespreken).

Inspreken en/of meespreken kan alleen bij de commissievergaderingen (zowel in de beeldvormende als de oordeelvormende fase), maar niet bij de raadsvergaderingen.

De aanwezige toehoorders kunnen per agendapunt inspreken en/of meespreken.

  • Inspreken kan vóór aanvang van de beraadslaging over het agendapunt.
  • Meespreken kan na de eerste besprekingsronde.

Ook kan worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Hoe werkt het?

 U kunt zich voor aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier aanmelden.