Gesprek met collegelid

Omschrijving

Wilt u een gesprek met een van de leden van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

De burgemeester en de wethouders staan open voor gesprekken over zaken die hun portefeuille betreffen. Besef daarbij overigens dat veel zaken gemandateerd zijn binnen de organisatie, zodat een gesprek met de behandelende medewerker in de regel volstaat. Acht u een gesprek met een collegelid van belang, geef dan in elk geval informatie over de contacten die u al met de gemeente over het gespreksonderwerp hebt gehad.

Hoe werkt het?

Om een afspraak te maken, belt u met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer (0111) 452 376.