Contact met de gemeenteraad

U kunt uw vraag, idee of probleem voorleggen aan de gemeenteraad.
Adresseert u in dat geval uw brief/bericht als volgt:  

Raad van de gemeente Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA  ZIERIKZEE

Wij verzoeken u deze brief, bij voorkeur per e-mail te zenden.

Ook kunt u individuele raads(commissie)leden benaderen.