Contact met de gemeenteraad

U kunt uw vraag, idee of probleem voorleggen aan de gemeenteraad.
Adresseert u in dat geval uw brief/bericht als volgt:  

Raad van de gemeente Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA  ZIERIKZEE

Wij verzoeken u deze brief, bij voorkeur per e-mail te zenden.

Brieven van burgers worden voortaan niet meer in zijn geheel gepubliceerd op het openbare gedeelte van de website, maar slechts genoemd in de lijst met ingekomen stukken, onder vermelding van uw naam en het onderwerp van de brief. Raadsleden kunnen uw vraag, idee of probleem uiteraard wel volledig lezen op het besloten raadsgedeelte van de website. Wilt u toch dat uw brief volledig openbaar wordt gemaakt?  Dan vragen we u daarvoor expliciet toestemming te geven in uw brief.

N.B. Brieven die namens organisaties/instellingen zijn verzonden worden wel volledig gepubliceerd. 

Ook kunt u individuele raads(commissie)leden benaderen.